Pass och Gruppträning

Vi erbjuder ett nytt träningskoncept, Free Movmt™ där en funktionell kropp i balans är målet.

Freemovr’s instruktörer är certifierade för att leverera säker och effektiv träning till dig som deltagare.