Parkour 1+

Parkour för nybörjare inkluderar att springa, klättra, svinga, hoppa, rulla och andra rörelser som anses mest lämpade för situationen.

Mål med kursen:

Vi lär dig grunderna i Hopp, vaults och landnings tekniker för att kunna nyttja och bevara kraft och smidighet över olika hinder.

  • 15 veckor
  • 9-12 år
  • Nybörjare