Free Movmt Sports

Detta är en kurs för den som vill lära sig grunderna i Parkour, Trampolin, Gymnastik samt Flipping och som uppskattar varierande träning och aktivitet. Fokus är att på ett säkert och roligt sätt upptäcka alla sporter innan hen hittar just sin sport. 

Målet med kursen är dels att barnen ska få en rolig och positiv erfarenhet av att aktivera sig, helt enkelt sann rörelseglädje samt att lära sig grunderna i samtliga sporter. Fokus är att utöva rörelser och övningar med kontroll, balans och förståelse för att sedan ta nästa steg.

Freemovr’s metod och tillvägagångssätt garanterar en effektiv, rolig och säker upplevelse. Därför är det viktigt med:

 Mindre grupper som ger utrymme för alla barn att utvecklas i egen takt. Därför har vi aldrig fler än 17 barn i en grupp.

 Flera coacher som gör det möjligt att ge varje barn egen tid. Därför har vi alltid två coacher per grupp. Våra coacher är alla dessutom certifierade Freemovr coacher.

 Noga utvalda övningar som kan genomföras på ett metodiskt, säkert och roligt sätt under 60 minuter, där känslan av att lyckas står i centrum.

  • 15 veckor
  • 6-8 år
  • Nybörjare