Mini Movr

Detta är en kurs med mångsidig träning och lek där fokus är att på ett säkert och roligt sätt utveckla koordination, motorik och den funktionella rörlighetens grundläggande moment.


Målet med kursen är dels att barnen ska få en rolig och positiv erfarenhet av att aktivera sig, helt enkelt sann rörelseglädje samt att de utvecklar sina färdigheter och får en ökad förståelse för kroppen.

Freemovr’s metod och tillvägagångssätt garanterar en effektiv, rolig och säker upplevelse. Därför är det viktigt med:

 Mindre grupper som ger utrymme för alla barn att utvecklas i egen takt. Därför har vi aldrig fler än 17 barn i en grupp.

 Flera coacher som gör det möjligt att ge varje barn egen tid. Därför har vi alltid två coacher per grupp. Våra coacher är alla dessutom certifierade Freemovr coacher.

 Noga utvalda övningar som kan genomföras på ett metodiskt, säkert och roligt sätt under 60 minuter, där känslan av att lyckas står i centrum.

  • 8 veckor
  • 4-6 år
  • Nybörjare