Cheerleading Träningslag Level 1 10-13

Deltagarna får lära sig alla cheerleadingens moment med hög sportsmannaanda och teamwork.

Mål med kursen:
På springfloor och trampoliner lär vi Er grunderna i cheerleading med spänning och rörelseglädje. Flickor och pojkar får även lära sig allt om teamwork i en säker träningsmiljö.

  • 10 veckor
  • 9-12 år
  • Nybörjare