Påsklovsöppet Norrköping vecka 15

10.00-18.00 Måndag-Söndag

Påsklovsöppet Sundsvall vecka 16

10.00-18.00 Tisdag-Söndag

Vi värnar om rörelse och håller oss till myndighetens rekommendationer
som uppmanar till aktivitet. Vi tar in max 50 gäster i lokalen samtidigt.
Varmt Välkommen till oss 🙂